yandex metrika

EQ va IQ testlar haqida

eq va iq testlar farqi haqida malumot

Insonning qobilyatini yoki biror narsaga ta'sirini o'rganishda IQ va EQ testlari o'tkaziladi. Xo'sh bular aslida nima va qanday farqlari bor?

Bularning o'rtasida qanday farq mavjud?
Quyida batafsil ma'lumot bilan tarnishing.

Mavzu:

EQ = Emotional Quotient = His-tuyg'u koefitsenti;
IQ = Intelligence Quotient = Aql, idrok koefitsenti;

Qanday?

EQ = Insonning his tuyg'uga ta'siri va his tuyg'uni boshqarish bilan jamoada samarali ishlashni anglatadi;
IQ = Insonning o'rganishga, tushunishga, ma'lumotlar bilan ishlash qobilyati va samarali yo'llarni qo'llashni anglatadi;

Farqi:

EQ = His tuyg'uni tushunish;
IQ = Ma'lumotni tushunish;

Yuqoriligi:

EQ natijasi yuqori bo'lgan odam - har soxada o'zini tuta biladigan, bo'sh kelamydigan va qiyin vaziyatlarni his tuyg'u yordamida qo'lga ola biladigan shaxs;
IQ natijasi yuqori bo'lgan odam - ma'lumot va yangi soxalarni tezlik bilan o'rganishi hamda g'oyalar va boshqa narsalarni bir-biriga bog'lay oladigan shaxs;

Foyda taraflari:

Yuqori EQ natijali insonlar hodisalarni tez tushunadi va o'z tuyg'ulari yordamida nazoratga oladi. Shunga yarasha boshqalarning ham tuyg'ulariga aks tasir ko'rsatmasdan javob bera oladi;
Yuqori IQ natijali insonlar muvaffaqiyatga juda tez erishadi, xatto to'g'ri yo'nalishni topish uchun keraklicha kurashishdan ham qaytmaydi;

Cheklanishlar:

EQ natijani o'lchash bir muncha qiyinchilik tug'diradi. EQ testi 20-asr boshlarida rivojlandi va yana pastlashib ketib 1990-yillargacha rivojlanmandi.
IQ natijani o'lchashda duch kelinadigan qiyinchiliklarga insondagi individual imkoniyatlarni misol qilib keltirish mumkin. Bir ma'lumot bitta odamga to'g'ri kelsa boshqa odamga to'g'ri kelmasligi mumkin. Bu yerda qiyinchilik tug'diradigan yana kichik narsa bu - odamlar o'rtasida bunga nisbatan to'g'ri tushunchaning shakllanmaganligidadir;

O'lchov:

EQ imtixonini o'tkazish shakl va hajm jixatdan juda qiyin, chunki testlar subyektiv xolatda o'tkaziladi;
IQ imtixoni ko'pincha standartlashtirilgan tizim yordamida o'tkaziladi. Chunki bu imtixon barcha millat uchun bir xil shaklada bo'ladi.

PS.

Qo'shimchasiga "SQ = Spiritual Quotient = Ruxiy Koefitsent" kabi testlar ham mavjud.

Mutaxasislar tomonidan bu koefitsentlarni qisqacha qilib "EQ+IQ+SQ=Muvaffaqiyat" deb ta'riflashadi;

Manba: enlightenedleadershipnow.com

The Rich tarjimasi