Asosiy/ Qiziqarli faktlar/ Aqlli odam

Aqlli odamning alomatlari

- U o'z fikrlari bilan qoladi. U muhim voqea yoki kashfiyot, avvalo, insonning botinida yuzaga kelishini tushunadi.


- Aqlli inson sezgida, fikrlashda aniqlikka intiladi. U yaxlitlik mayda detallardan tuzilganligini fahmlaydi, shuning uchun ikir-chikirlarga e'tiborli.


- Aqlsiz odam esa arang boshlaganda, o'rtarog'ida yoki tugatay deganda to'xtab qoladi: "Balki, bajarmaslik kerakdir, ehtimol, hech kimga foydasi yo'qdir".


- Aqlli odam muayayn masalani yechish uchun keraksiz faktlar va ma'lumotlar bilan miyasini to'ldirmaydi. Dunyoni o'rganar ekan, eng avvalo, hodisalar, narsa-buyumlar o'rtasidagi sabab-oqibatni fahmlashga urinadi.O'xshash maqolalar